Пълно абонаментно счетоводно обслужване

* Текущо счетоводно отчитане на дейността, съгласно закона за
счетоводството и действащото данъчно законодателство.

* Съставяне и регистриране на всички документи свързани с
Агенцията по вписванията и НАП.

* Изготвяне на документите за текущите плащания на социални и
здравни осигуровки.

* Изготвяне и представяне на всички документи свързани с
данъчната администрация.

* Годишно счетоводно приключване и попълване на годишна
данъчна декларация.

* Консултации.

Цената на предлаганите услуги се определя след конкретно
договаряне със клиента.
Услуги
Счетоводна къща АБА-58
Свържете се с нас

02/975-50-22
0888-372-420
0888-840-527
email:
aba-58@intech.bg
email:info@aba58.com
Counter