“АБА - 58” ООД е регистрирано с основен предмет на дейност:
съставяне на годишни счетоводни отчети, финансово-счетоводни
услуги,консултантска дейност в областта на данъчното и
счетоводното законодателство.


Фирмата се представлява и управлява от Даниела и Цветан
Божкови.
Повече от десет години ние работим, придържайки се към
критериите за професионално и отговорно отношение към
извършването на счетоводните услуги и консултации.


Предлагаме Ви бързи и компетентни консултации по текущи
счетоводни въпроси. Разяснение на новостите в счетоводната
практика и законодателство, както и консултации по всякакви други
финансово-счетоводни казуси.
За нас:
Счетоводна къща АБА-58
Свържете се с нас

02/975-50-22
0888-372-420
0888-840-527
email:
aba-58@intech.bg
email:info@aba58.com
Counter